Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 2016-11-23
ZAPYTANIE CENOWE

ZAPYTANIE CENOWE
na
świadczenie usługi opracowania i emisji radiowych ogłoszeń informacyjno – rekrutacyjnych na potrzeby  realizacji projektu pn. „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Priorytet IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie. 4.1 Innowacje społeczne

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie
Tel.: 48 362 02 01
Tel./Fax: 48 362 67 53
REGON: 670223451
NIP: 796–281-75-29

Prosimy o przedstawienie Państwa oferty cenowej na usługę opracowania i emisji radiowych ogłoszeń informacyjno – rekrutacyjnych zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

          Prosimy o przesłanie faxem lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionej Oferty (Załącznik nr 2), Oferta powinna zostać przesłana na numer faxu 48 362 09 46 lub na adres poczty elektr.: k.sulkiewicz@umradom.pl

Termin nadsyłania ofert cenowych: 25.11.2016 roku.


Załaczniki:Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu