Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 2018-08-29
INFORMACJA KOMISJI GRANTOWEJ PROJEKTU „CHCEMY PRACOWAĆ – INNOWACJE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB ZALEŻNYCH”

Komisja Grantowa informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku zakończony został nabór Fiszek do projektu „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” Gminy Miasta Radomia 2016 w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje Społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-1062/15 z dnia 12.07.2016 r. zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Zakończenie naboru wynika z realizacji założeń projektu.


Załącznik:


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu