Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 2017-02-16
NOTATKA ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Spotkania informacyjne

 

            W dniu 10 listopada 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, 16 grudnia 2016r. w Biurze Projektu „ Chcemy pracować –Innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”, oraz  w dniu 1 lutego 2017r. w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych Kancelarii Prezydenta w Radomiu odbyły się spotkania informacyjne w ramach realizowanego projektu Innowacyjnego pn.: „Chcemy pracować – innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Organizatorem spotkań informacyjnych była Gmina Miasta Radomia, która jest organizatorem konkursu na innowacyjne pomysły w zakresie usprawnienia systemu opieki nad osobami zależnymi ich rodzinami i opiekunami.

Przedstawicielami Gminy Miasta Radomia byli: Pan Jerzy Zawodnik - Wiceprezydent Miasta Radomia, Pani Elwira Skoczek- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani dr Maria Gagacka – socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, w projekcie – ekspert, mentor i coach,  Pan Marcin Gierczak- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej, Pani Magdalena Olga Frynas- Duda- Kierownik Referatu ds. Ochrony Zdrowie i Programów Unijnych , Pani Monika Kowalska- koordynator projektu oraz eksperci i konsultanci zaangażowani w pracę w ramach projektu.

Zaproszonymi  gośćmi byli:  przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych z Radomia i obszaru całej Polski oraz zainteresowani mieszkańcy Radomia, wszyscy ci którzy są wrażliwi na problemy społeczne i mają kreatywne, nowe pomysły i potrafią zmienić życie osób zależnych i ich opiekunów na lepsze. 

Na spotkaniach informacyjnych zostały przedstawione cele i założenia projektu. Pokazano  w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia postawionych przed nami zadań i problemów społecznych związanych z trudnościami z jakimi borykają się ludzie niepełnosprawni i osoby starsze schorowane. Omówiono potrzeby  i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, które będzie udzielone w ramach projektu. Również przedstawiono cztery obszary zdiagnozowanych problemów w obszarze usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i starszych w mieście Radomiu zwłaszcza na terenach zdegradowanych Radomia.

Przedstawiając prezentację  zwrócono uwagę na poszczególne etapy realizacji projektu tj.: etap naboru innowatorów społecznych, etap udzielania grantu, etap wspólnego opracowania innowacji oraz etap upowszechniania wybranych innowacji.

 Ponadto omówiono i przedstawiono dokumenty  niezbędne przy aplikowaniu o grant (Procedury Realizacji Projektu, Fiszkę Innowacji, Kartę oceny formalnej i merytorycznej). Zwrócono szczególną uwagę na kryteria oceny Fiszek Innowacji, na zasady realizacji umów o udzielenie grantu, rozliczenia grantu oraz monitorowania  i kontroli realizowanych innowacyjnych pomysłów.

 Pani dr Maria Gagacka w swojej prezentacji określiła problemy, z którymi mierzą się osoby zależne, niepełnosprawne i starsze w naszym mieście, wyjaśniła pojęcie innowacji społecznej i zainspirowała uczestników do działania i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiła proces tworzenia innowacji społecznych. Pokazała, że dziś już pomoc instytucjonalna nie wystarcza. Samotność osób starszych, chorych i zmęczonych opiekunów  dotyka nas wszystkich, są to problemy wielu rodzin i są wyzwaniem dla nas całego społeczeństwa.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkań zostali zaproszeni  do dyskusji. Przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia związane ze starością i chorobą, mieli okazję podzielić się swoimi obawami  w zakresie obecnej sytuacji osób zależnych i ich otoczenia. Udzielili zdecydowanego poparcia podjętej inicjatywie wyrażając  chęć aktywnego uczestnictwa w procesie inkubowania innowacji społecznych.

  

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniach i zapraszamy do aplikowania.

Życzymy nowych kreatywnych pomysłów i wielu inspiracji.

 

Pamiętajmy, że wielkie rzeczy rodzą się z prostych pomysłów!


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu