Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 AKTUALNOŚCI

ZNASZ SYTUACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA W GMINIE MIASTA RADOMIA?
2016-12-02

Przeczytaj i  zapoznaj się ze  Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia (cz. II)

Więcej informacji...


ZAPYTANIE CENOWE
2016-11-23

Zapytanie cenowe na  świadczenie usługi coachingu indywidualnego dla uczestników projektu oraz udział w pracach Komisji Grantowej dla potrzeb oceny Wniosków /Fiszek Innowacji oraz udział w pracach Komisji Grantowej dla potrzeb wdrożenia Innowacji na szeroką skalę w ramach projektu pt. „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Priorytet IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie. 4.1 Innowacje społeczne

Więcej informacji...


ZAPYTANIE CENOWE
2016-11-18

Zapytanie cenowe na  świadczenie usług na stanowisku „Specjalisty ds. innowacji” w czasie realizacji projektu  pt. „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Priorytet IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie. 4.1 Innowacje społeczne

Więcej informacji...


ZNASZ SYTUACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA W GMINIE MIASTA RADOMIA?
2016-11-17

Przeczytaj i zapoznaj się ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia (cz. I)

Więcej informacji...


MASZ INNOWACYJNY POMYSŁ NA POPRAWĘ SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYPEŁNIJ FISZKĘ INNOWACJI!
2016-11-10

Zgłoś innowacyjny pomysł, który przyczyni się do rozwiązania rzeczywistych problemów mieszkańców Radomia.

Więcej informacji...


ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURAMI REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO.
2016-11-03

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji projektu "Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych".

Więcej informacji...Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu